پرداخت نهایی قالب ماهیچه

پرداخت نهایی قالب ماهیچه کفش موسوم به سر ته سمباده زدن که بازدیدکنندگان محترم میتوانید با مراجعه به صفحه نخست منوی معرفی شرکت توضیحات بیشتر در این خصوص را مطالعه کنید.

و همچنین در این ویدئو طریقه لا انگشتی کردن قالب ماهیچه کفش نیز به وضوح نمایان است، که اغلب برای کارکشی کفش صندل بهترین شیوه است .